DİJİTANALİZ TEKNİĞİ NEYİ AMAÇLAR:

 • Dijitalleşmenin getireceği sorunların önüne önleyici bir sistemle yaklaşmak,
 • Dijital nesneleri bilinçli, sağlıklı ve amaca dönük doğru kullanımına rehberlik etmek,
 • Dijital yaşam biçimine ilişkin bireysel raporlama yapmak,
 • Akademik başarısızlıklar ve pedagojik sorunların önüne geçmek,
 • Dijital okur-yazarlık yetkinliği kazandırmak,
 • Dijital bağımlılıkla ilgili tespit ve tedaviye dönük pratik bilgiler vermek,
 • Dijital/elektronik bağımlılıkla mücadele etmek,
 • Gelişen ve değişen yaşama uyum sağlamak,
 • Aile sağlığını korumak,
 • Yaşam doyumu ve organik yaşamın püf noktalarını aşılamak,
 • Dikkat eksikliği ve zaman kaybını önlemek
 • Çeşitli psikosomatik rahatsızlıkların önüne geçmek,
 • Tespit edilen bağımlılık düzeyine göre teşhis ve pratik tedavi yöntemleri geliştirmek
 • Ders başarısını artırmak,

DİJİTANALİZ İLE ELDE EDİLENLER

 • Dünyada alanında ilk uygulama biçimidir,
 • Yapay zekâ temelli bilinçaltı bağımlılık düzey belirleme,
 • Geliştirilen alt boyutlarla pedagojik ya da davranışsal boyutları tespit ederek ortaya koyma,
 • 5 dakika gibi bir sürede ALGO-RİTMİK ilişkisel sistemle bireysel tanılama yapma,
 • NEDEN-SONUÇ-ÇÖZÜM kategori odaklı kişiye özgü DİJİTANALİST rapor hazırlama,
 • Bireye özgü davranışsal ipuçlarıyla kişilik özelliklerinin netleşmesi, Davranışsal kalıplara ilişkin nedensel ilişkilendirmeyle bireye özgür projeksiyon sunma,
 • Başta anne babalar olmak üzere, eğitimcilerimize ve rehberlik servisimize çok boyutlu raporlamayla çözümsüz problemlere kısa sürede nedensel özellikleri sunma, Bireyin ve öğrencinin karakteristik yönlerini açıklama

DİJİTANALİZ tekniğiyle dijital bağımlılığın derecesini tayin ederek:

1. Öğrenme güçlüğü gibi algısal problemlerin önüne geçecek uygulama ve pratikleri kazandırmak, Aile fertlerinin Dijital/elektronik bağımlısı olma riskini en az seviyeye indirmek için sağlıklı bir aile ortamının oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak.

2. Dijital/elektronik bağımlılığı ile ilgili adalet, eğitim, güvenlik, sosyal hizmet, yerel yönetim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve eşgüdüm içinde Dijital/elektronik bağımlığının önlenmesi ve tedavisine yönelik hizmetleri yürütmek,

3. Dijital/elektronik bağımlılarına maddi ve manevi yardımı yapmak ve onları topluma kazandırılmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan eğitim, rehberlik, danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve terapileri ile ilgili araştırma ve destek çalışmaları yapmak,

4. Dijital/elektronik bağımlılığı konusunda, toplumda yardımlaşma, dayanışma ve gönüllüğün tesisi için gerekli çalışmaları yapmak, Sağlıklı iletişim yönelimli, huzurlu sosyal yaşam becerilerine önderlik etmek.

5. Dijital/elektronik bağımlılığı ile mücadele ve önleme hususunda milli politikaların oluşmasına yardımcı olmak. 6. Dijital/elektronik bağımlılık kapsamında AR-GE faaliyetleri düzenleyerek bu konuda diğer kurum ve kuruluşlara öncülük etmek

6. Dijital/elektronik bağımlılık kapsamında AR-GE faaliyetleri düzenleyerek bu konuda diğer kurum ve kuruluşlara öncülük etmek

7. Dijital/elektronik bağımlılıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıkları, tüzel ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, rehabilite ve destek hizmetlerine aracılık etmek.

gibi konularda sağlıklı bir toplumun yaratılmasına, bilinçli ve teknolojiye doğru kullanarak bu bağlamda teknoloji okur yazarı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak şeklinde sürdürülebilir katma değere dönük kısa ve uzun vadede dönüştürülmesine olumlu etkileri olacaktır.

KURUMSAL RAPORLAMA ÖRNEĞİ

Kurumsam Raporlama 1
Kurumsal Raporlama 2

BİREYSEL RAPORLAMA

Bireysel Raporlama 1