EVLİLİK SONRASI SORUNLAR

Bu başlıktaki sorunlar doğrudan sorunlar ve dolaylı sorunlar olarak iki ayı kategoride görülebilir. Ayrılan çiftler arasında sorun olabileceği gibi, çiftler sorunsuz ayrılığı kabul etseler de, ortaklığı süren iş, sosyal çevre, ekonomik ortam, kültürel ortam, zorunlu temsil birlikteliği, mesela çocuk, mesela ortaklık gerektiren patent, iş, kira geliri, ortak dostlar, ailelerin benzer ortamlar bulunması, karşılaşması gibi durumlardan kaynaklı sorunlar, bireylere “yeni yol haritaları” ve “yeni davranış stratejileri kazanma” gereği doğurabilir. 

     İLİŞKİ SONRASI BUNALIM ve GEÇMİŞLE YÜZLEŞEMEMEK

Çoğu ilişki bittiğinde, görünürlerin dışında bir de görünmeyen bir çok psikolojik, ekonomik, fiziksel zorunluluklar dayatabilir. Hatta ilişki sürecinde ihmal edilen soy bağı olan insanlar, ihmal edilen kişisel uğraşılar, yarım bırakılan eğitim veya sürdürülmemiş mesleki yaşamlar, inanç temelli uygunsuz hatıralar ve benzeri bir çok durum da, ilişki sonrası, onarılması gereken uzun bir liste oluşurabilir. Bu danışmanlık, bu tür zorunlu – tatmin ve tamir gerektiren durumlar için, olay öyküsünün öğrenilmesi ve duruma bağlı olarak telkin veya iş dinamiklerle psikolojik veya davranış biçimli onarım gerektirmektedir. 

     BİTEN İLİŞKİ SONRASI YENİ İLİŞKİ SÜRECİ

Meşhur atasözümüz der ki: “Sütten ağzı yanan, yoğurdu(soğuk olduğu halde) üfleyerek yer” Her ilişki, insan ırkının doğası gereği, bazı koşullanmalara sebep olabilir. Şiddet içeren bir ilişki sonrası, her potansiyel ilişkiye “şiddet içereceği” saplantısıyla bakmak, bunlardan birisidir. Taciz, sömürü, şiddet, baskılama, duygusuzlaşma, güvensizlik ve huzursuzluk da, belli başlı “sorunlu – ayrılmış ilişki – evlilik sonrası” korkularımızdır. Bu danışmanlık ve terapi sürecinde, bireyin, yeni ilişki veya evlilik durumlarına bilgilenerek, tecrübelerden yararlanarak, yasal ve psikolojik açıdan hazırlık olması süreçlerini temini amaçlar 

     İLİŞKİ SONRASI NORMALLEŞME SÜRECİNİN OLUŞTURULMASI

Sorunlu olarak bitmiş her yetişkin ilişkisi, ister cinsel veya ister ekonomik, ailevi, ticari, siyasi olsun, mutlaka ki; bitiş sonrası, yani ayrılık sonrası; normalleşme için bir sürece ihtiyaç duyar. Bu süreç, kişinin iç dinamiklerine bağlı olarak, çevre koşullarına, kişini severek ve isteyerek zamanını nasıl doldurduğuna, yeni yaşam biçimini seçmesi ve bu seçimine en hızlı ve sağlıklı adaptasyonuna bağlı olarak zaman ve emek isteyecektir. Bu danışmanlığın amacı, olay öyküsünün öğrenilerek, kişinin yeniden tesis edeceği yaşamında, tercih süreçlerini, kıstaslarını, bakış açılarını ikiz akıl ve ikiz bilgi – tecrübe süzgecinden geçirerek, bireye, “alternatifleri olduğunda” bu alternatifleri de dikkat almasını sağlamaktır.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir