ÇİFT İLİŞKİSİ DANIŞMANLIĞI

İki kardeşten, iki okul arkadaşına, ikili yapılan spor ve emek /beyin ortaklı çalışmadan, iki sevgiliden, iki iş ortağına, karı kocaya, gelin kaynana ikilisine değin, her türlü ikili iletişime dayalı ilişki türü “Çift İlişkisi” Çift İlişkileri, iletişimin rutinleşmesi ve gündelik birlikteliğin olağan sayılması sonucu oluşacak, heyecansız ve isteksiz birlikteliğe değin, her alanda, çiftlerden birine veya her ikisine birden, “çift terapisi” veya “çift ilişkisi danışmanlığı” hizmeti sunulur. 

ÖZEL İLİŞKİ DANIŞMANLIĞI

Kan ve soy bağı, kanuni – yasal zorunluluk bağı (miras, ortaklık vb.) sözlü / nişanlı olmak, flört ve sevgili olmak gibi durumlar, aynı evi karşılıklı rıza sonucu paylaşmak gibi durumlarda, ilişkinin türüne göre, değişen sıklıkta sorunlar olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Çiftlerden birinin kişisel ilgiye, diğerinin ise kişisel amaca göre, ilişkiye dahil olması, kaçınılmaz olarak da, çatışmayı beraberinde getirir. Cinsiyetçi / Cinsel paylaşımlı ilişkilerde, tarafların birinin önceliği; sevilmek, sahiplenilmek, güvenilmek iken, bir diğerinin önceliği cinsel ihtiyaçlarını gidermek, ekonomik güven hissetmek ve kişisel barınma ve temizlik, yemek ve benzeri ihtiyaçlarının temini öncelik ise, kaçınılmaz olan sonuç; taraflardan biri, isteklerinin kısmen veya tamamen karşılanmadığı durumda; çatışmacı rol kişiliğine bürünecektir. Bu danışmanlık, ilişkinin stabil olup olmasına, kurtarılabilir olup olmadığının tahlili başta olmak üzere, taraflardan birinin veya her ikisinin ortak isteğini amaç edinen danışmanlıktır. 

İLİŞKİ MAHCUBİYETİ ve İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Muhatabıyla ister ekonomik, ister cinsel, ister kültürel, ister ekonomik hangi türden ilişki kuruyor olursa olsun, bireye veya kurumlara, ilişki türünde yaşadığı mahcubiyetin giderilmesi, ilişkinin başlatılması, sürdürülmesi, sağlıklı ve korunur hale getirilmesini sağlamaya yönelik danışmanlıktır. Bu danışmanlık, bireylere verilebileceği gibi, takımlara, çalışanlara, satış personellerine, şirket müşteri temsilcilerine, iletişim sorumlularına, bir sınıfa veya eğitimcilere de verilebilir. 

İLİŞKİ MAHCUBİYETİ ve KÜLTÜREL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ 

Bireyler veya gruplar, bazen de, konuşacakları konu ve ortama ait, bilgi eksikliği, kültürel bilgi ve donanım eksikliğinden kaynaklı olarak da, çekiniklik hissedebilirler. Bu durumda, evimize gelen misafire evin gezdirilmesi ve banyonun, tuvaletin ve yatılı misafir ise yatacağı odanın gösterilmesi gibi, kurumlar da, bünyelerine katılan belirli süreli veya süresiz birey ve gruplar için uyum eğitimi yaparlar. Ancak, hiçbir uyum eğitimi, kültürel eksikliğin getireceği çekinikliği, mahcubiyeti gideremez. Bu durumda, kültürel çatışma kodları, farklılık kodları, uyum kodları tespit edilerek, bu konuda danışmanlık hizmeti verilir.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir