Bireysel Eğitimler

     BİREYSEL PSİKOLOJİK DESTEK EĞİTİMİ

Bu eğitimi alan birey sorun yaşadığı alana dair, iletişim becerilerini geliştirir. Aile içi iletişim ve davranış biçimli sorunlarla mücadelede başarı kazanır. İş ortamına dair, mobbing dâhil, sorunlarında çözüm odaklı davranış geliştirme becerisi elde eder. Sosyal ortamlara ait mahcubiyet, tutukluk, çekiniklik, ,ifade zorluğu, grup sürükleyici liderlik gelişimi kazanabilir. 

     BİREYSEL İLİŞKİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Bu eğitim, ilk iki seans sonrasında, toplam eğitim süresinin belirlendiği bir eğitim sürecini kapsar. İlk 2 seansta, bireyin ilişki öyküsü öğrenilir. Bireyin ilişkiyi tanımlamasıyla, ilişkinin gerçek kimliğinin ne kadar örtüştüğü öğrenilmiş olur. Bireye, ilişki türünü ve sonrasını (flört, sosyal arkadaşlık, iş arkadaşlığı, askerlik – öğrencilik gibi süreli ilişkiler, söz – nişan süreci, evlilik öncesi ve evlilik, evlilik süreci, hamilelik, yatırım ortaklığı, iş ortaklığı ilişkisi, zorunlu aile komşuluğu, zorunlu işyeri komşuluğu, ofis ortamı zorunlu iş arkadaşlığı, ast-üst ilişkili çalışma birlikteliği, sivil toplum kuruluşu, siyasal parti ve sosyal organizasyon ilişkileri ve benzeri tüm ilişki türlerinde, bireye katılımcı olmayı öğreten, pozitif iletişim ve davranış becerisi kazandıran eğitimdir. 

     BİREYSEL MOTİVASYON EĞİTİMİ

Bireyin, yaşadığı soruna odaklı olarak, tamamen bireyi esas alarak, özel hazırlanan ve bireyin sorunlarını ve muhtemel olumsuzlukları gidereceği süre kadar devam edecek, kişiyi güçlendirme, sorunlara hazırlıklı hale getirme ve süreç içerisinde, her sorun için, güncel çözüm içeren, yöntem ve model eğitimidir. 

     BİREYSEL TEKNİK EĞİTİMLER

Bireyin öyküsü 1 veya 2 seansta alınır. Bazen, birleştirilmiş ikili seans ve birden çok uzmanın eş zamanlı katılarak, bireyin amacı doğrultusunda gerçekleştirilecek, genel kültür, siyasal iletişim, kitle içinde iletişim, anlayarak ve anlamlı iletişim, hitabet inceliği gibi alanlarda, kişiye özel hazırlanacak eğitimlerdir. Bu eğitimler; iş hayatı için olduğu kadar, evliliğe, yurtiçi ve yurtdışı evden uzakta eğitime, iş veya siyasal kurumlara hazırlık amacıyla da verilebilir.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir