Yetişkin Danışmanlığı ve Terapileri

EVLİLİK DANIŞMANLIĞI ve TERAPİLERİ Aile kavramı içine olumlu ve olumsuz bir çok olgu barındırır. Sevgi veya sevgi yoksunluğu, uyum veya uyumsuzluk, her konuda güven veya her konuda güvensizlik bunlardan bazılarıdır. Ailelerin de, gerek eşler ve varsa çocuklar da dahil edilerek, uyumlu sürdürülmeleri için, düzenli güncelleme ihtiyaçları vardır.Aylar ve yıllar geçtikçe, Devamı…

Yapısal-Odaklama Eğitimleri

SEKTÖREL ODAKLANMA EĞİTİMLERİ Değişen yerel, ulusal ve küresel değerler karşısında, en küçük işletmenin dahi, kendisi bilgi donanım açısından, davranış bilimleri ve iletişim açısından değişime ayak uydurması, işletmelerin ve sivil toplu kurulularının, dernek ve vakıfların, siyasal partilerin, meslek odalarının, kulüplerin ve sivil oluşumların kaçınılmazdır. İdari personellerin, yönetim asistanlarının, yardımcı kadroların, hizmetli Devamı…

Bireysel Eğitimler

Bireysel Eğitimler      BİREYSEL PSİKOLOJİK DESTEK EĞİTİMİ Bu eğitimi alan birey sorun yaşadığı alana dair, iletişim becerilerini geliştirir. Aile içi iletişim ve davranış biçimli sorunlarla mücadelede başarı kazanır. İş ortamına dair, mobbing dâhil, sorunlarında çözüm odaklı davranış geliştirme becerisi elde eder. Sosyal ortamlara ait mahcubiyet, tutukluk, çekiniklik, ,ifade zorluğu, Devamı…