DEHB TARAMA TESTLERİ

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çocuklukta başlayan bazen biyolojik sebepleri olan, bazen motor gelişimin normal seyrinde olmamasından kaynaklı sorunları temsil eder. Bu durumda öncelikle, DEBH olup olmadığının saptanması için, bir takım tarama ve onaylama testleri yapılır. Çoğunlukla, çocuklardaki oyun enerjisi ve öğrenme açlığı, DEBH ile karıştırılmaktadır. Bazı durumlarda ise, DEHB olan çocuklar “çocuktur” denilerek, normal kabul edilmekte, muhtemel sorunlar, erken tanı sonrası, olumlu yaklaşmak mümkün iken, ilerleyen süreçlerde ve bir çok sorundan sonra çözüm aranmaktadır. Doğrusu, şüphe oluştuğu anda, çocukların bu konuda tarama yoklama testine tabi tutulması olmalıdır. Erken teşhis çözümü oldukça kolaylaştırmaktadır. 

     GÖRSEL VE İŞİTSEL DURUM TESTLERİ ve DANIŞMANLIK

Bu başlık altında verilen hizmetin tanımı, daha çok, testlere dayalı olarak, çocuklarda görsel veya işitsel dikkat eksikliği olup olmadığı, bu durumun öğrenme ve eğitme süreçlerine etkilerinin belirlenmesidir. Görsel ve İşitsel Dikkat Eksikliği olan çocuklar, düzeni periyotlarla, bu konudaki eksiklikleri (tıbbi sebepten kaynaklanmayan, biyolojik olmayan kasdedilmektedir.) giderilebilmektedir. 

     KEKEMELİK, ALT ISLATMA, HIRÇINLIK – SİNMİŞLİK ÇÖZÜM TERAPİLERİ 

Her çocuk özeldir. Ve hiçbir çocuk, bir diğeriyle aynı evreleri yaşamadığı için, eksik görülmemelidir. Genellikle ilk kez veya travmatik acılanma, yaralanma, kayıp ve korku yaşamağa bağlı sorunlar arasında; kekemelik sorunu, alt ıslatma, hırçınlık ve sinmişlik, göz kaçırarak iletişim kurma, baş eğme, oyuncuklarını hor kullanma, ortamlarda aşırı şımarma, kaş çatılan ortamlarda aşırı suskun ve tepkisizleşme gibi durumlar, danışmanlık veya terapi ihtiyacı duyulan durumlardır. 

     ÖZEL DURUM ÇOCUKLARI

Cinsel taciz, fiziksel şiddet, öğrenme zorluğu, yalnızlık korkusu, karanlık korkusu, gece korkusu, tek kalma korkusu, derin kaygı yoğunluğu yaşama, geriye ket vurma, geçmişe ait duygu ve olaylardan istemli veya istemsiz etkilenme gibi durumları olan çocuklar, özel durumlu çocuklardır. Özel durumlu çocuklara, genellikle 2 aydan az olmayan, düzenli haftalık bazen de günaşırı danışmanlık veya terapi programları uygulanmaktadır. Özellikle, önceliği güvene dayalı olan, oyuncaklı oyun terapileri, oyuncak oyun terapileri, yeni bilgi edinme odaklı terapiler, olayın gerçekliğinin gerçek ancak doğruluğunun “yanlış” olduğu savıyla yapılan terapiler. Başa çıkma yollarının “danışmanlık ilkeleriyle” benimsetilmesi gibi çalışmaların uygulanması.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir