VİZYONUMUZ

DİYARGED Olarak Küresel kültürün önemli bir parçası olan dijitalleşmeyle ortaya çıkmış; yalnızlaşma, yabancılaşma, kimliksizleşerek millet olma idrakından uzaklaşan gelecek neslin, sağlıklı birey olmasına katkı sağlamayı; geleceğin toplumunu yaratmada; kültürel değerlerin korunması, yenileşerek gelişmeyi ilke edinmiş, kültürel kodlarımızla bezenmiş değer odaklı yaşamayı, toplum faaliyetlerinde bilimin ışığında AR-GE çalışmaları yapmayı, Dijital çağın gereklerine hazır olamayan insanlığın yurt içi ve yurt dışı bilinçlendirme seminerleri eşliğinde, Sağlıklı, ideal, yaratıcı ve üretken bir nesle dönüşmesine hizmet etme vizyonuyla yola çıkılmıştır

MİSYONUMUZ

Kısa adı DİYARGED olan Dijital Yaşam Ar-Ge Danışmanlık Merkezi günümüzün en önde gelen yaşamsal sorunlarından dijital bağımlılık temalı kullanım bozukluğu odaklı faaliyet gösteren bir oluşumdur. Bu çerçevede kısa adı DİBAMDER olan Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği ile işbirliği halinde kamu yararına faaliyet göstermeyi kendine misyon edinmiştir. Toplumsal sağlığın önemli bir boyutu olan insan davranışını ve davranışlara ait sorunsallıklarla ilgili eğitimsel, pedagojik, psikolojik, Ar-Ge çalışmalarını çeşitli projeler eşliğinde Doktor Tuncay Davranış Bilimleri Marka ve çatısı altında faaliyetlerini sürdürmeyi misyon edinmiştir.