SEKTÖREL ODAKLANMA EĞİTİMLERİ

Değişen yerel, ulusal ve küresel değerler karşısında, en küçük işletmenin dahi, kendisi bilgi donanım açısından, davranış bilimleri ve iletişim açısından değişime ayak uydurması, işletmelerin ve sivil toplu kurulularının, dernek ve vakıfların, siyasal partilerin, meslek odalarının, kulüplerin ve sivil oluşumların kaçınılmazdır. İdari personellerin, yönetim asistanlarının, yardımcı kadroların, hizmetli ara sınıf kadrolarının, güvenlik personelinin, tanıtım çalışanlarının, satış elemanlarını, pazarlama elemanlarının, büro / ofis çalışanlarının düzenli, güncel olarak eğitimli olmaları gerekir. 

     HİZMET SEKTÖRÜNE ÖZEL EĞİTİMLER

Yemek üreticileri, lokantalar, restaurantlar, hoteller, özel eğitim kurumları, siyasal partiler, bayi ve temsilcilik kanallarıyla faaliyet gösteren şirketler, vakıflar, siyasal partiler ve siyasi olmayan kurum ve kuruluşlar da, değişen sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, sosyo-siyasi durumlar karşısında, ayrıca iklim, doğal afet, çatışma ortamı, ekonomik sebeplerle, kendilerini güncelleme ihtiyacı duyabilirler. Bu durumda, sektöre özel eğitimler gerekli olur. 

     ÇALIŞMA AMACINA ODAKLANMIŞ EĞİTİMLER

İtfaiyeciler gibi, emniyet teşkilatı gibi, güvenlik şirketleri gibi, servis taşımacılığı gibi, sokak temizlik çalışanları gibi, eğitim çalışanları gibi, taşımacılık ve nakliye gibi, seri üretim yapan ve zamana bağlı çalışan üretim şirketleri gibi, spor kulüpleri gibi, taraftar dernekleri, siyasi partilerin teşkilatları gibi, seçim dönemi çalışanları gibi özel durum ve koşullara bağlı görev sürdürenlerde bir takım ailevi, kişisel ve çalışma ortamı sorunları oluşması normal kabul edilir. Bu durumlarda, yapılan işe odaklı olarak, iletişim bazlı, psikolojik bazlı, davranış bilimleri bazlı eğitimler söz konusudur. 

     ÖZEL AMAÇLI ODAK EĞİTİMLERİ

Festivaller, spor müsabakaları, ulusal ve uluslararası ticari, sportif, kültürel etkinliklerde görev alacak personellerin özel kriterlere uygun olması gerekir. Bu sebeple de, öncelikle ihtiyaç duyulan eğitim kriterlerine, psikolojik kriterlere, sosyal davranış kriterlerine uygun olup olmadıklarına göre, özel amaçlı odak eğitimleri kurgulanması ve icra edilmesi hesaplanır. Bu eğitimler, uzmanlarca etüt edilmiş olarak, zaman ve mekan ve geri bildirim değerleri göz önünde bulundurularak hazırlanır ve uygulanır.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir